KILPAILUN EHDOT Tämä dokumentti sisältää kaikki kyseessä olevaan kilpailuun liittyvät kilpailusäännöt ja -ehdot. 1. Kilpailun järjestäjä Live Nation Finland Oy, Hämeentie 15, 00500 Helsinki (jäljempänä järjestäjä).
2. Osallistumisoikeus Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat [14 / 18 vuotta täyttäneet] Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistujan tulee ilmoittaa järjestäjälle omat yhteystietonsa. Kilpailun palkinnot toimitetaan voittajilleen järjestäjän toimesta.
3. Kilpailuaika Kilpailuun voi osallistua [pp/kk/vvvv] asti.
4. Palkinnon arvonta Palkintojen voittaja arvotaan [pp/kk/vvvv] klo XX. Palkinto arvotaan oikein vastanneiden / kaikkien osallistuneiden kesken. Kilpailuajan ulkopuolella vastaanotetut vastaukset hylätään. Järjestäjä ei ole vastuussa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai Palkinnon vastaanottamisessa. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti [yksityisviestillä/sähköpostilla/jne].
5. Palkinto Palkintona on [esim. kahden (2) lipun lippupaketti yhdelle voittajalle]
6. Kuinka osallistua kilpailuun Kilpailuun voi osallistua [kilpailuun osallistumisohjeet, missä kanavassa, missä osoitteessa kilpailuun voi osallistua]. Vain yksi osallistuminen per henkilö.
7. Ei ostopakkoa Arvontaan osallistumiselle ei ole ostopakkoa.
8. Palkintoa koskevat ehdot
a. Järjestäjä varaa oikeuden suorittaa uusi arvonta, jos voittajaa ei ole tavoitettu [viikon kuluessa] arvonnan suorittamisesta.
b. Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin, palveluun tai rahaan. Palkintolippuja ei saa jälleenmyydä ilman järjestäjän kirjallista suostumusta. Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä palkintoliput mikäli liput on jälleenmyyty.
c. Mahdollisten haittojen ilmetessä järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia.
d. Palkinnon vastaanottamiseen voidaan vaatia henkilöllisyyden todistamista.
e. Voittaja on vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka koituvat Palkinnon vastaanottamisesta, ja kaikista muista Palkintoon liittyvistä kuluista, joita ei ole mainittu kohdassa 5.
9. Järjestäjän vastuu
Kilpailuun osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen Palkinnon/Palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä vastaa postituskuluista ja muista Palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.
10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia Kilpailijat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.
11. Muut ehdot
Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien järjestäjistä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin käyttöehtoja. Facebook ei osallistu kilpailun järjestämiseen. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta/kilpailusta. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, Palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.
Osallistumalla kilpailuun voittaja hyväksyy, että järjestäjä voi kontaktoida voittajaa [yksityisviestillä, sähköpostilla] ja osallistuja sitoutuu antamaan yhteystiedot Palkinnon toimittamista varten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KILPAILUN EHDOT 

Tämä dokumentti sisältää kaikki kyseessä olevaan kilpailuun liittyvät kilpailusäännöt ja -ehdot.

1. Kilpailun järjestäjä
Live Nation Finland Oy, Työpajankatu 13, 00580 Helsinki (jäljempänä järjestäjä).

2. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai niiden osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistujan tulee ilmoittaa järjestäjälle omat yhteystietonsa. Kilpailun palkinto toimitetaan voittajalleen järjestäjän toimesta.

3. Osallistumisaika
Kilpailuun voi osallistua erikseen ilmoitettuna aikana: 10.–14.5.2024. Kilpailuun voivat osallistua rekisteröityneet My Live Nation -jäsenet Benson Boone -kilpailusivulla vastaamalla oikein kysymykseen ja lähettämällä osallistumisensa kilpailusivun lomakkeen kautta. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) voittaja. Voittajaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä sähköpostitse viimeistään 17.5.2024 aikana.

4. Palkinnon arvonta
Palkinnon voittaja arvotaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Palkinto arvotaan kaikkien Benson Boone -kilpailusivun kautta osallistuneiden kesken, jotka ovat vastanneet kysymykseen oikein. Kilpailuajan ulkopuolella vastaanotetut vastaukset hylätään. Järjestäjä ei ole vastuussa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai Palkinnon vastaanottamisessa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

5. Palkinto
Palkinto määritetään ja ilmoitetaan kilpailun alkaessa. Kilpailussa arvotaan yksi (1) voittaja, joka saa palkinnoksi 2 kpl lippuja Benson Boonen keikalle Helsingin Kulttuuritalolle 11.6.2024.

6. Kuinka osallistua kilpailuun
Kilpailuun voivat osallistua rekisteröityneet My Live Nation -jäsenet Benson Boone -kilpailusivulla vastaamalla oikein kysymykseen ja lähettämällä osallistumisensa kilpailusivun lomakkeen kautta.

7. Ei ostopakkoa
Arvontaan osallistumiselle ei ole ostopakkoa.

8. Palkintoa koskevat ehdot
Järjestäjä varaa oikeuden suorittaa uusi arvonta, jos voittajaa ei ole tavoitettu 24 tunnin kuluessa arvonnan suorittamisesta.

b. Palkintoja ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin, palveluun tai rahaan. Palkintolippuja ei saa jälleenmyydä ilman järjestäjän kirjallista suostumusta. Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä palkintoliput mikäli liput on jälleenmyyty.

c. Mahdollisten haittojen ilmetessä järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia.

d. Palkintojen vastaanottamiseen voidaan vaatia henkilöllisyyden todistamista.

e. Voittajat ovat vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka koituvat Palkintojen vastaanottamisesta, ja kaikista muista Palkintoihin liittyvistä kuluista, joita ei ole mainittu kohdassa 5.

9. Järjestäjän vastuu
Kilpailuihin osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Kilpailujen järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen Palkinnon/Palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä vastaa postituskuluista ja muista Palkintojen toimittamiseen liittyvistä kustannuksista.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Kilpailijat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän arvontoja koskevia päätöksiä.

11. Muut ehdot
Kilpailujen sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontoihin mahdollisesti liittyvien järjestäjistä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin käyttöehtoja. Facebook tai Instagram eivät osallistu kilpailujen järjestämiseen. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta/kilpailusta. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, Palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla.

Osallistumalla kilpailuihin voittaja hyväksyy, että järjestäjä voi kontaktoida voittajaa ja osallistuja sitoutuu antamaan yhteystiedot Palkintojen toimittamista varten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------